• หลักสูตร Permit To Work : ระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน

    บริษัท พอสสิเบิล แอตติจูด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Permit To Work ณ ห้องประชุม เดอะ คอนเนคชั่น , กรุงเทพ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9:00 - 16:00 น.

    อ่านรายละเอียด